Skip to content

Vacuum Tanks

BÌNH HÚT CHÂN KHÔNG

BÌNH HÚT CHÂN KHÔNG

Bình hút chân không còn được gọi là bình buffer tank được sử dụng rộng rãi trong các ngành hóa chất, dược phẩm và gia công cơ khí.

Bình hút chân không kèm theo thiết bị đồng hồ áp xuất âm. van xả tay và và các thiết bị khác.

For further information please contact with us.

Vacuum Tanks Specifications