Skip to content

BÌNH CHỨA DẦU

BÌNH DẦU-XĂNG, NƯỚC HOẶC CÁC LOẠI BÌNH CHỨA KHÁC

Bình chứa dầu

Công ty Tân Quốc Dũng chuyên thiết kế và sản xuất các loại bình chứa dầu hoặc bình chứa nước theo tiêu chuẩn TCVN. Các loại bình có thể đặt ở trên hoặc dưới đất và được thiết kế với các biện pháp an toàn đề phong cháy nổ hoặc chống lại các mối nguy hiểm có thể xảy ra.

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.